การระเบิดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพายานพาหนะไฟฟ้าโดรนและเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้ผลักดันความต้องการวัสดุน้ำหนักเบาใหม่ที่สามารถให้พลังงานในการทำงานขั้วอิเล็กโทรคาปาซิเตอร์แบบโครงสร้างทำจากกราฟีนออกไซด์และอะรามิดนาโนฟิเบอร์ที่ลดลงซึ่งมีความแข็งแรงและหลากหลายมากกว่าขั้วไฟฟ้าแบบคาร์บอนทั่วไปการสร้างแบบจำลองบนพื้นฐานของวัสดุนาโน

สถาปัตยกรรมสามารถให้ความเข้าใจที่แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการแพร่ไอออนและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในอิเล็กโทรดคอมโพสิตกว่าวิธีการสร้างแบบจำลองแบบดั้งเดิมเรากำลังเสนอว่าแบบจำลองเหล่านี้ซึ่งยึดตามโครงสร้างนาโนของวัสดุนั้นมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยละเอียดมีรายละเอียดข้อมูลและถูกต้องมากกว่ารูปแบบสื่อที่มีรูพรุน วิธีการสร้างแบบจำลองที่แม่นยำยิ่งขึ้นจะช่วยให้นักวิจัยค้นหาวัสดุนาโนใหม่และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งสามารถให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นและพลังงานที่สูงขึ้นด้วยน้ำหนักที่เบากว่า